دپارتمان هنرهای تجسمی

هنر های تجسمی در برگیرنده کلیه هنرهای بصری است که گاهی آن را به عنوان مادر هنرها یادمیکنند ، و هدف آن تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با اصول مقدماتی و پایه هنرهای یاد شده ، بتوانند استعداد جوانان را در هنرهای تجسمی تشخیص داده و پرورش رهند . این آموزش ها در قالب معتبرترین استاندارد های بین المللی سازمان فنی  حرفه ای کشور توسط برجسته ترین استاید مجموعه پرگاردانش برگزار می شود .

 • نقاش مقدماتی
 • نقاش درجه ۲
 • نقاش درجه ۱
 • نقاش آبرنگ کار
 • نقاش مدادرنگی
 • نقاش گواش کار
 • نقاش رنگ و روغن کار
 • برجسته کاری و نقاشی روی چوب
 • برجسته کاری و نقاشی روی مس
 • نقاشی روی چرم
 • حجم ساز با سیم مفتول
 • طراح و نقاش سیاه قلم
 • خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق
 • خوشنویس مقدماتی ( متوسط و خوش )
 • خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز )
مشاوره آنلاین