گام اول

این دوره با هدف شناخت اولیه از فرد و خانواده از طریق مصاحبه، معاینه پزشکی و روانی، برگزاری کارگاه آموزشی، اجرای آزمون و .تشکیل پرونده سلامت برگزار می شود:

این نتایج برای شروع فرآیند استعدادسنجی بسایر راه گشا بوده و گاهی بسیاری از مسائل شناختی والدین نسبت به فرزندشان که تا کنون به آن فکر نکرده بودند برطرف میگردد.

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

ما در گام اول هدف شناخت اولیه از کودک و خانواده و آگاهی از روند طرح برای خانواده ها را دنبال میکنیم و در پایان این گام پرونده کاملی از تست ها و مصاحبه ها و فرم های استاندارد برای مخاطب ایجاد میشود.

زمان این گام برای انجام تست های کلینیکال و استاندارد و همچنین مصاحبه با والدین و پرکردن فرم های مربوطه کمتر از چند ساعت است ، ضمن اینکه در استان تهران کودکان کمتر از ۱۳ سال میتوانند این ارزیابی را در شهر مشاغل برج میلاد در قالب بازی و مشاغل انجام دهند.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین