گام دوم

مهندسی رفتار با هدف آموزش پذیر کردن افراد در نظرگرفته شده است، لذا برای احقاق این هدف با ایجاد رفتار مطلوب، کاهش و یا حذف رفتار نامطلوب فرد از خزانه رفتاری وی اجرا می گردد که این هدف از طریق مراحل ذیل حاصل می گردد:

  • فضای تعاملی
  • اقتصاد ژتونی
  • اعتماد به نفس
  • هویت

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

هدف از گام دوم تغییر و اصلاح رفتار کودک و خانواده و ایجاد رفتار اصلاح شده در جهت رشد و شکوفایی کودک و تعامل خانواده هاست.

برگزاری این گام بسته به سن و پذیرش و تعامل مخاطب کمتر از یک ماه و در هفته ای یک جلسه سه ساعته صورت می پذیرد.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین