گام سوم

دوره فرآیند اجتماعی سازی با هدف ایجاد فضای شناختی دنیای پیرامون فرد و چگونگی ارتباط با دیگران اجرا می گردد:

بسیاری از مسائل رفتاری نو اندیش در ورود به مدرسه یا تغییر محیط اجتماعی او در این دوره تا حد قابل توجهی بهبود می یابد.

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

هدف ما از گام سوم آشنایی کودک و خانواده با قوانین و شیوه کارگروهی، زبان اجتماعی و آسیب شناسی فضای مجازی است که توسط بهترین کارشناسان این حوزه برگزار خواهد شد.

برگزاری این گام بسته به سن و پذیرش و تعامل مخاطب کمتر از یک ماه و در هفته ای یک جلسه سه ساعته صورت می پذیرد.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین