گام ششم

این‌ دوره‌ با‌هدف‌ ایجاد‌ یک‌ فضای‌ پیش‌ نهایی‌ و‌ کارگروهی‌ برای هماهنگی‌ بیشتر‌ و‌ بهره‌ برداری‌ از‌ توان‌ اجرایی‌ استعدادهای‌ فردی‌ در‌شبکه،‌اجرا‌می‌شود:‌
  • تشکیل شبکه همیاری همسالان
  • برگزاری اردوهای علمی تفریحی در راستای بهره گیری از مهارتهای آموخته شده

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

ما در گام ششم معهمترین فاکتور های موفقیت که کار گروهی تخصصی متناسب با هوش و تعاون و همکاری را با مخاطبین تمرین میکنیم .

برگزاری این گام بسته به سن و پذیرش و تعامل مخاطب کمتر ازیک ماه به صورت ویژه و همچنین به طور کامل در طول کل دوره و برگزاری گام ها با مخاطب تمرین میشود.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین