گام پنجم

این دوره با هدف باروری فرایند شناختی خلاقانه در فرد قابل اجرا می باشد، در واقع خلاقیت ابزار باروری استعداد است، تنها شناسایی استعداد نمی تواند مفید باشد، لذا در این مرحله به مبحث خلاقیت می پردازیم.

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

ما در گام پنجم ، خلاقیت که ابزار محقق سازی استعداد است را به طور کامل و عملی در قالب بازی برای کودک و خانواده آموزش میدهیم .

برگزاری این گام بسته به سن و پذیرش و تعامل مخاطب کمتر ازسه ماه و در هفته ای یک جلسه سه ساعته صورت می پذیرد.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین