گام چهارم

محوریت کلی دوره های های موجود را شامل می شود با هدف شناسایی استعدادها و توانایی های فردی متناسب با هوش اختصاصی هر کودک می باشد:

طبقه بندی افراد بر اساس هوشهای چندگانه بر اساس آزمون های استاندارد و عملی در قالب
  • بازی و سرگرمی
  • انجام بازیهای تخصصی برای شناسایی هوش اختصاصی کودکان
  • حضور در فضاهای تخصصی
  •  آشنایی با مشاغل مرتبط با هوش تخصصی

شما می توانید برای دریافت مشاوره حضوری و بررسی بیشتر برای انتخاب دوره مورد نظر و پاسخگویی به سوالاتتان در بخش درخواست مشاوره رایگان ثبت نام کنید

در گام چهارم پس از طی کردن سه گام قبلی به هوش تخصصی و استعداد کودک در راستای هوش قالب او پی می بریم و در انتهای این گام خانواده گزارش کامل از رصد هوش های چندگانه کودک با روش مورد تایید انجمن استعدادسنجی اروپا دریافت خواهد کرد.

برگزاری این گام بسته به سن و پذیرش و تعامل مخاطب کمتر از چهار ماه و در هفته ای یک جلسه سه ساعته صورت می پذیرد.

شما میتوانید با ثبت درخواست مشاوره رایگان حضوری و یا کلیک روی بخش مشاوره آنلاین از نزدیکترین شعب و شهریه دوره مرتبط یا سن خود مطلع شوید

مشاوره آنلاین