۱۹ تا ۲۵ سال

دوران دانشجویی و یا ورود به بازار کار معمولا در این سنین صورت می گیرد…

  • برای حرفه ای شدنتون
  • برای روابط اجتماعیتون
  • برای مهارت های کاربردی و درآمدزاتون
  • برای هدف گذاری و برنامه ریزیتون
  • و در نهایت برای رسیدن به رویاها کنارتون هستیم…
مشاوره آنلاین