۲۶ تا ۳۵ سال

امروز که درستون تقریبا تموم شده و یا تجربه اندکی در بازار کار دارید وقت برنامه ریزی دقیق تر و پیشرفت و تصمیم گیری های مالی و تحصیلی درسته که مسیر آیندتون تثبیت بشه…

این تثبیت نیاز به مهارتی داره که لازمه درباره اش باهم حرف بزنیم…
مشاوره آنلاین