۴ تا ۱۳ سال

اوج شکل گیری شخصیت کودک و نوجوان شما در این سنین است…

برنامه ویژه پرگاردانش برای آینده سازان و نواندیشان این سن :
۱- مشاوره با والدین
۲. ارزیابی اولیه و پیش عملیاتی توانمندی های ذهنی کودک
۳. آموزش خلاقیت و مهارت های زندگی برای رویش و شکوفایی استعداد ها
۴-برگزاری دوره استعدادسنجی دقیق و چند وجهی
۵- قرارگیری در محیط تجربه مشاغل و رصد کودک
۶- پشتیبانی و شاوره کودک و خانواده در تمام مراحل آتی پس از استعدادیابی و توانمندسازی
مشاوره آنلاین